Sodan.dk

 
Motorcycles
 

 Old Bits


De kom for at hente kommunisterne, men jeg protesterede ikke for jeg var ikke kommunist

Så kom de for at hente socialdemokraterne,
men jeg protesterede ikke for jeg var ikke socialdemokrat

Så kom de for at hente fagforeningslederne,
men jeg protesterede ikke for jeg var ikke fagforeningsleder

Så kom de for at hente jøderne, men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke jøde

Da de kom for at hente mig
var der ingen tilbage til at protestere

(Martin Niemüller, fange i koncentrationslejren Sachsenhausen)
 

 


First they came to get the communists, but I didn't protest because I was no communist

Then they came to get the social democrats, but I didn't protest because I was no social democrat

Then they came to get the labour unionists, but I didn't protest because I was no labour unionist

Then they came to get the Jews, but I didn't protest because I was no Jew

When they came to get me, there were nobody left to protest

(Martin Niemüller, prisoner in the concentration camp Sachsenhausen)